Wtorek, 26 lipca 2016 r.
Strona główna O NAS Organizacja
WYSZUKIWARKA
ODBIORY
WYNIKI KONKURSÓW
BIP
WFOS
NAGRODY
pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
Lider Polskiej Ekologii
AUDYCJE RADIOWE
MULTIMEDIA
Stronę odwiedziło w 2016 roku 1053122 osób.
(ogółem 6041253)

Organizacja

Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" to związek międzygminny powołany w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym.
W skład Związku wchodzą miasta i gminy:


Nazwa Związku pochodzi od rzeki Redy, która przepływa przez trzy miasta Związku (Wejherowo, Rumię, Redę) oraz Gminę Wejherowo, i potoku Chylonka płynącego przez Gdynię. Jest w tej nazwie głębszy podtekst, bo opisany w ten sposób obszar to ogromny zbiornik wód podziemnych (Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110), stanowiący zasoby wody pitnej dla aglomeracji i będący przedmiotem szczególnej troski zrzeszonych w KZG samorządów. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31.12.2014) obszar Związku zamieszkuje łącznie 459 254 mieszkańców.

stan na 31.12.2008 stan na 31.12.2009 stan na 31.12.2010 stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2014
GDYNIA 249 257 247 859 247 324 248 939 248 726 248 042 247 820
GMINA KOSAKOWO 9 047 9 367 9 710 10 634 11 023 11 751 12 342
REDA 19 593 20 181 20 959 22 030 22 479 23 135 23 565
RUMIA 45 095 45 679 46 107 46 940 47 304 47 374 47 602
SOPOT 38 821 38 460 38 141 38 584 38 217 37 903 37 654
WEJHEROWO GMINA 20 322 20 950 21 654 21 941 22 471 23 039 23 573
WEJHEROWO MIASTO 46 579 47 188 47 794 50 145 50 375 50 340 50 292
GMINA SZEMUD 13 859 14 343 14 722 15 386 15 718 16 076 16 406
ŁĄCZNIE
TEREN KZG
442 573 444 027 446 411 454 599 456 313 457 660 459 254


Tab. Przyrost liczby mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w latach 2008-2014. Dane na podstawie informacji z GUS.

Statut Związku określa jego podstawowe zadania. Są to: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, informacja i edukacja ekologiczna oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska - powietrza, wód, gruntów i przyrody. W tym zakresie Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Finansowanie Związku opiera się na składkach gmin wnoszonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców, dochodach z własnej działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej oraz dotacji rządowych i pozarządowych. Związek jest dziś wspólnie z gminami właścicielem trzech firm:

 • "PEWIK" sp. z o. o. w Gdyni, która działa w zakresie gospodarki wodono-ściekowej,
 • "OPEC" sp. z o. o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym centralnie
 • "EKO DOLINA" (dawniej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów) sp. z o. o. w Łężycach, która eksploatuje nowoczesny zakład utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.

Przed powstaniem zakładu utylizacji odpadów zarządcą składowiska odpadów w Łężycach był Związek. Obecnie stare składowisko jest zrekultywowane.

Organy Związku to Zgromadzenie i Zarząd. Zgromadzenie liczy 19 przedstawicieli delegowanych przez rady gmin - Gdynia dysponuje pięcioma głosami, każda z pozostałych gmin dwoma. Zgromadzenie ma kompetencje stanowiące o budżecie Związku, składkach gmin, programie działania KZG, określa też opłaty za wodę, odbiór ścieków i składowanie odpadów. Przewodniczącymi Zgromadzenia są przedstawiciele kolejnych gmin. Trzyosobowy Zarząd Związku jest wybierany przez Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień dzisiejszy w skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący - Tadeusz Wiśniewski oraz Członkowie - Wojciech Kozłowski (Miasto Wejherowo) i Zygmunt Zmuda - Trzebiatowski (Gdynia). Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Zgromadzenia i bieżące kierowanie pracami Związku oraz wypracowywanie i przygotowywanie materiałów dla delegatów gmin, a także reprezentowanie KZG na zewnątrz. Zarząd dysponuje kilkunastoosobowym biurem, usytuowanym w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1.

Skład Zarządu:

 • Tadeusz Wiśniewski - Przewodniczący Zarządu
 • Wojciech Kozłowski - Członek Zarządu
 • Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski - Członek Zarządu

Lista Członków Zgromadzenia KZG

Lp. Imię i Nazwisko Adres
1. Michał Guć Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
2. Stanisław Szwabski Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
3. Zygmunt Zmuda - Trzebiatowski Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
4. Kamil Góral Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
5. Paweł Stolarczyk Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
6. Jerzy Włudzik Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
7. Mirosław Marek Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
8. Krzysztof Krzemiński Urząd Miasta Reda, ul. Pucka 9, 84-240 Reda
9. Zbigniew Kisiel Urząd Miasta Reda, ul. Pucka 9, 84-240 Reda
10. Michał Pasieczny Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
11. Ryszard Grychtoł Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
12. Anna Łukasiak Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
13. Elżbieta Turowiecka Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
14. Krzysztof Hildebrandt Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
15. Wojciech Kozłowski Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
16. Henryk Skwarło Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
17. Maciej Milewski Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
18. Ryszard Kalkowski Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
19. Roman Chustak Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

Skład poszczególnych komisji:
Komisja Budżetowa:

 • Michał Guć – Przewodniczący Komisji
 • Ryszard Kalkowski
 • Krzysztof Krzemiński
 • Jerzy Włudzik
 • Elżbieta Turowiecka
 • Henryk Skwarło

Komisja Rewizyjna:

 • Stanisław Szwabski – Przewodniczący Komisji
 • Mirosław Marek
 • Anna Łukasiak
 • Roman Chustak
 

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×